Uimakoulut ja -kurssit aikuisille

Uimataidon voi oppia missä iässä tahansa. Aikuisille tarkoitetussa uimakouluissa opit uinnin alkeet ja tulet sinuiksi veden kanssa. Kuohun aikuisten uintikursseilla kehität uintitekniikkaasi ja vietät aikaa upean harrastuksen parissa.

Alkeisuimakoulu

Kurssilla edetään rauhallisesti, tutustutaan ja totutellaan veteen ja sen ominaisuuksiin. Harjoittelemme paljon vesirentoutta, kellumista, liukumista, sekä alkeisuintityylejä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi oman uintitavan löytäminen tai vedenpelon voittaminen. Jokaiselle osallistujalle asetetaan yksilölliset tavoitteet. Kurssi pidetään hallin yleisen aukiolon ulkopuolella. Ryhmä järjestetään, jos 6 aikuista ilmoittautuu.

Alkeisuimakoulun jatkoryhmä

Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää uintitaidon kannalta tärkeitä taitoja: kastautuminen, kellunta, liuku, potku ja käsiveto. Lisäksi harjoitellaan perusuintityylejä ja jalostetaan tekniikoita kurssilaisten toiveet huomioiden. Pääsyvaatimuksena on noin 10 metrin uimataito millä tahansa tyylillä. Kurssin tavoitteena voi olla esimerkiksi oman uintitavan löytäminen, vedenpelon voittaminen tai uintimerkin suorittaminen. Jokaiselle osallistujalle asetetaan yksilölliset tavoitteet. Kurssille voi osallistua, vaikkei olisi käynyt aiemmin alkeisuimakoulua. Kurssi pidetään hallin yleisen aukioloajan ulkopuolella.

Rintauinnin tehokurssilla käydään läpi rintauinnin osa-alueet. Harjoittelun apuna käytetään erilaisia välineitä. Pääsyvaatimuksena 25 m uimataito.

Krooliuinnin tehokurssin aikana käydään läpi kroolin osa-alueet. Harjoittelun apuna käytetään erilaisia välineitä.

Krooliuinnin jatkoryhmä sopii kuntoilijoille, joille kroolaus on jo tuttua. Kurssin aikana käydään läpi krooliuinnin osa-alueet. Uintikerrat ovat treenin omaisia, pääpaino kuitenkin uintitekniikassa. Opetuksessa käytetään apuna erilaisia apuvälineitä sekä videokuvausta.

Perhosuinnin tekniikan alkeiskurssilla opetellaan teknisesti haastavan perhosuinnin perusteet. Kurssilla käydään läpi perhosuinnin osa-alueet: oikeanlainen potku, tehokas käsiveto, oikea rytmitys ja uintiasento. Pääsyvaatimuksena 25 m uimataito.

Triathlonuinnin alkeiskurssilla perehdytään krooliuintiin triathlonin näkökulmasta, harjoitellaan krooliuinnin tekniikkaa sekä tutustutaan uinnin erityispiirteisiin triathlonin osalajina. Kurssi soveltuu kuntoilijoille, jotka suunnittelevat triathlonharrastuksen aloittamista ja/tai triathlontapahtumaan osallistumista sekä kuntouimareille, jotka haluavat parantaa krooliuintitekniikkaansa.

Sekatekniikkauintikurssin tavoitteena on lisätä vesitaitavuutta ja opettaa perustiedot ja -taidot krooli-, rinta- ja selkäuinnista. Ryhmän toiveiden mukaisesti voidaan painottaa tiettyjä tekniikoita ja halutessa opetella käännöksiä ja lähtöhyppyjä. Pääsyvaatimuksena 25 m uimataito.

Sekatekniikkajatkoryhmässä kerrataan aiemmin opittuja taitoja sekä keskitytään erityisesti tekniikoiden harjoittamiseen eri tehoalueilla ja harjoitusmenetelmillä. Kurssilla opetellaan myös käyttämään tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja syvennytään vaativampien taitojen, kuten perhosuinnin ja hengenpelastuksen alkeiden harjoitteluun. Pääsyvaatimuksena on aiempi osallistuminen aikuisten tekniikkakurssille.

Monipuolisesti vedessä –kurssilla käydään läpi uintitekniikat (rintauinti, krooli, selkäkrooli), vesipelastusta,
vesijuoksua, erilaisia hyppyjä veteen, vesileikkejä/pelejä sekä vesijumppia. Osallistujilla mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Pääsyvaatimuksena 25 m uimataito.

Lue lisää Kuohun aikuisten uimakouluista ja -kursseista ja ilmoittaudu mukaan helposti Enkora-verkkopalvelussa. Varasijapaikasta ilmoitamme hakijalle sähköpostilla paikan varmistuessa.